joomla 3.5 ошибка.

http://darkhan.mta.gov.mn/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

Thursday, 05 January 2017 02:53

Төлбөрийн баримтын мэдээллээ бүртгүүлнэ үү.

 “Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн худалдан авалтад төлсөн нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг буцаан олгох журам”-ын 4.6 -д зааснаар Албан татвар төлөгч тухайн хуанлийн жилийн сүүлийн өдрийн 24 цаг 00 минутаас өмнө худалдан авсан төлбөрийн баримтын мэдээллийг дараагийн хуанлийн жилийн ажлын эхний 5 өдрийн дотор бүртгүүлсэн байх шаардлагатай.

 

 

Иймд албан татвар төлөгч иргэд төлбөрийн баримтын мэдээллээ  2017 оны 1 дүгээр сарын 6-ны 23 цаг 59 минутаас өмнө цахим төлбөрийн системд бүртгүүлнэ үү.

 

Last modified on Thursday, 05 January 2017 02:57
Top